Voorschriften

Voorschriften voor medicatie, kine, logopedie,… worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging en worden dus niet afgegeven op telefonisch vraag.
Wij voorzien wel een specifieke raadpleging voor medicatie voorschriften en eventueel het invullen van een klein formulier.
Een beperkt aantal medicatie voorschriften, waarvoor geen klinisch onderzoek nodig is, kan dan voorgeschreven worden.
(Bv. voor bloeddrukverlagende medicatie is een halfjaarlijks onderzoek nodig).

Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging sinds enige tijd niet meer toe.
We begrijpen wel dat je soms onverwachts een voorschrift te kort komt. Vraag daarom tijdens je raadpleging voldoende medicatievoorschriften aan de arts.
Onze artsen zullen erop toezien dat je voldoende voorschriften meekrijgt tot aan de volgende geplande controle. De tijd tot de volgende controle wordt in overleg bepaald.

Onze artsen trachten zoveel mogelijk elektronisch voor te schrijven, hiervoor moeten zij beschikken over de meest recente eID.
Enkel in uitzonderlijke gevallen, kan in samenspraak met de huisarts, een voorschrift afgehaald worden aan de balie.