Attesten en resultaten

Attesten

Voor het invullen van formulieren en attesten is informatie en tijd nodig. Het RIZIV alsook de Orde van Artsen laten niet toe dat er een medisch attest wordt afgeleverd zonder voorafgaand medisch onderzoek. Hiervoor kom je uiteraard op raadpleging om optimale informatie en zorg te kunnen voorzien.

Huisartsen mogen enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid.
Maak het hen daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is.
Valse attesten zullen ten allen tijden geweigerd worden.

Resultaten

Bloedname

Bloedresultaten kunnen u per post worden toegestuurd door het labo zelf, vraag hiernaar bij uw arts. De arts zal u een dag meedelen waarop de resultaten van de bloedname gekend zullen zijn. Hiervoor neemt de arts zelf contact met u op.

Wanneer medicatie gestart dient te worden, zal de arts u vragen om de resultaten te bespreken tijdens een raadpleging. Hiervoor wordt er dan een afspraak gemaakt. Zo kunnen eventuele vragen een gepast antwoord krijgen.

Radiologische onderzoek

Na een radiografie, CT-scan, MRI-scan of echo, krijgt u een resultaat mee van de radioloog. Dit resultaat wordt ook naar de huisarts toegestuurd.
Om dit resultaat te bespreken, adviseren we om een afspraak te maken zodat we de optimale zorg en opvolging kunnen voorzien.

Bezoek specialist/ziekenhuisopname

Na een raadpleging en/of ziekenhuisopname bij een specifieke dienst, kan u soms nog enkele vragen hebben. Aarzel dan zeker niet om uw huisarts te contacteren.
Om optimale zorg en opvolging te voorzien, vragen we hiervoor een afspraak te maken.